Turnkey Project (งานออกแบบ และติดตั้งระบบ)

งานออกแบบ และติดตั้งระบบ


Turnkey Project เป็นโครงการที่บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมจากการออกแบบ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ก่อนนำส่งโครงการให้แก่บริษัทอื่นได้ดำเนินการ เป็นลำดับต่อไปโดยส่งโซลูชั่นต่างๆให้แก่ลูกค้าแต่ละรายของเรา ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค  เราได้พิสูจน์ผลลัพธ์ให้ได้เห็นแล้ว โดยเราได้ทำความเข้าใจขอบเขตและการดำเนินการต่างๆของโครงการอย่างระเอียดและจัดทำกรอบการทำงานสำหรับโซลูชั่นที่ไม่เฉพาะช่วยการดำเนินการของคุณอย่างราบรื่นและยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเรายังให้ผลลัพธ์ในระยะยาวเพื่อตอบรับธุรกิจที่เติบโตของคุณ

เมื่อเราบรรลุมาตรฐานของโซลูชั่น เราจึงส่งงานให้แก่ลูกค้า และการจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่พร้อมใช้งานโดยไร้ความกังวล อีกทั้ง เรายังดำเนินการตรงตามเวลาที่คุณต้องการเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ

บริการของเรา

ราคาค่าบริการเบื้องต้น