งานดูแลสวน

งานดูแลสวน

“สวน” นอกจากจะเป็นสิ่งที่สร้างความสวยงามให้แก่ที่พักอาศัยและอาคารสถานที่ต่างๆแล้ว ยังเป็นสถานที่ ที่ให้ความร่มรื่น ให้อากาศที่สดชื่นและให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ที่คนส่วนใหญ่มักใช้ในการพักผ่อนอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้การ ออกแบบสวน และ การจัดสวนให้ดูดี สวยงามและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ  รวมไปถึงการดูแลสวน การตัดหญ้าและการตัดแต่งต้นไม้ ให้คงอยู่ในสภาพที่ดีไปตลอด ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า การออกแบบสวน และ การจัดสวน แต่อย่างใด

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการ ออกแบบสวน การจัดสวน และ การดูแลสวน รวามถึง การตัดหญ้า และ การตัดแต่งต้นไม้ นั้น  จำเป็นต้องอาศัย ช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ ในงานสวนโดยตรง รามทั้งมีความใส่ใจและมีความรับผิดชอบที่ดี

Homecaretoyou  จึงได้คัดสรรบุคลากรทางด้านงานสวนโดยเฉพาะ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับทีมงานทุกคน เพื่อการบริการและการดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุด

 

บริการของเรา

 1. งานจัดสวน
 2. งานดูแลสวน
  1. ตัดหญ้า / ตกแต่งไม้พุ่ม / เก็บกวาด
  2. กำจัดวัชพืช
  3. ทำความสะอาดสวน
  4. ใส่ปุ๋ย / รดน้ำต้นไม้
  5. ให้คำแนะนำในการดูแลสวน
 3. งานตัดแต่งต้นไม้
 4. จำหน่ายและออกแบบพร้อมปูงานหญ้าเทียม

ราคาค่าบริการเบื้องต้้น

1.ค่าบริการดูแลสวน /ครั้ง                    เริ่มต้น 20-30 บาท/ตารางวา(ขึ้นอยู่กับลักษณะของสวน)

(ราคาที่เสนองาน ต้องประเมินตามสภาพหน้างานจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการประเมิน)

2.งานค้ำยันต้นไม้                                ราคา  300-600 บาท

3.งานตัดต้นไม้ใหญ่                             ราคา  1,000-2,000 บาท