การชำระเงิน และ แจ้งชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

  • ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)
  • ชื่อบัญชี :  บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

 

วิธีการแจ้งการชำระเงิน

  1. รอพนักงานติดต่อกลับหรือยืนยันสถานะการสั่งซื้อ
  2. แจ้งโอนเงินผ่าน LINE ID : @Banmor.com ส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อที่อยู่หน้า
  3. แจ้งชำระเงินด้วยวิธีการส่งเมล มาที่ Email : [email protected]
  4. แจ้งชำระเงินด้วยวิธีการโทรมาที่เบอร์สายด่วน : Hotline (02) 898-4534-5
  5. แจ้งชำระเงินด้วยวิธีการโทรมาที่เบอร์มือถือ : 099-498-1818
  6. จากนั้นให้รอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งสินค้าด้วยครับ หลังจากแจ้งชำระเงิน