PoE Switch

POE เป็นคำย่อมาจากคำเต็มว่า Power Over Ethernet เป็นการใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า บนสายแลนเส้นเดียวกัน โดยมีหลักการคือ ปกติสายแลน จะมีสายทองแดงทั้งหมด 4 คู่ หรือแปดเส้น และทั่วไปก็ทำงานบนเครือข่าย ก็จะใช้สายทองแดงเพียง 2 คู่ หรือ 4 เส้น ดังนั้นในส่วนที่เหลือ ก็จะถูกนำมาใช้สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้ประหยัดค่าเดินสายไฟ โดยเฉพาะกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอย่าง Access Point (AP) เรายังสามารถเห็นเครือข่ายของกล้องวงจรปิด CCTV ที่ใช้ POE ในเรื่องของการเดินสายสัญญาณและไฟในเส้นเดียวกันอีกด้วย

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์